Štepec, Dejan, in Danijel Skočaj. 2021. „enadzorovana etekcija akavih egij histoloških likah pomočjo reslikav lika--liko“. porabna nformatika 29 (4). Ljubljana, SI. https://doi.org/10.31449/upinf.136.