Mihelič, Jurij, in Mojca Ferle. 2021. „Računalniška mulacija ot trategija igitalnega hranjanja računalniških istemov in rogramske preme“. porabna nformatika 29 (4). https://doi.org/10.31449/upinf.vol29.num4.133.