Pavlič, Luka, in Luka Četina. 2021. „omen porabe rhitekturnih načrtovalskih zorcev ri azvoju obilnih plikacij“. porabna nformatika 29 (3). https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/126.