Pušnik, Žiga, in Miha Moškon. 2021. Integracija Strukturnih Omejitev Pri Izpeljavi Gensko Regulatornih Omrežij. Uporabna Informatika 29 (1). https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/110.