Vitek, Matej, Peter Rot, Vitomir Štruc, in Peter Peer. 2020. Poglobljen Pogled V Beločnično Biometrijo: Nova Podatkovna Množica in študija Pristopov in Kovariatov V Razpoznavi. Uporabna Informatika 28 (4). https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/105.