Robas, Jan, in Dejan Lavbič. 2018. „oizvedovanje o ovezanih odatkih orazdelitvijo ela ed strežnikom in djemalcem“. porabna nformatika 26 (2). https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/1.