STRITAR, G.; JAKLIČ, J. Vpliv organizacijske kulture na uspešnost uvajanja tehnologij Podjetje 2.0. Uporabna informatika, v. 26, n. 2, 13 jul. 2018.