KAVČIČ, A.; BOH PODGORNIK, B.; BOHAK, C.; DEPOLLI STEINER, K.; GRIL, A.; HLADNIK, A.; KLOPČIČ, V.; KOMIDAR, L.; LESAR, ŽIGA; MAROLT, M.; PEČJAK, S.; PESEK, M.; PIRC, T.; PODLESEK, A.; PUKLEK LEVPUŠČEK, M.; PEKLAJ, C. E-učno okolje z oporami za samoregulacijo učenja. Uporabna informatika, v. 29, n. 1, 11 mar. 2021.