ROBAS, J.; LAVBIČ, D. Poizvedovanje po povezanih podatkih s porazdelitvijo dela med strežnikom in odjemalcem. Uporabna informatika, v. 26, n. 2, 13 jul. 2018.