Trkman, M., Lapajne, M., & Radović, B. (2020). Izzivi integracije zdravstvenih aplikacij: Souporaba standardov OpenEHR in FHIR. porabna nformatika, 28(3). ridobljeno s https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/88