Pavlova, I., & Kavčič, A. (2020). Tehnologije za varčevanje z viri v izobraževanju: korak proti zeleni družbi. Uporabna Informatika, 28(1). Pridobljeno od https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/75