Gec, S., Lavbič, D., & Stankovski, V. (2019). Do lahkih pametnih pogodb s pametnimi preroki. porabna nformatika, 27(4). ridobljeno s https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/67