Žerovnik Mekuč, M., Bohak, C., Romih, R., Hudoklin, S., & Marolt, M. (2019). Avtomatska segmentacija celičnih predelkov v volumetričnih podatkih, pridobljenih z elektronskim mikroskopom. Uporabna Informatika, 27(4). Pridobljeno od https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/62