Ulčar, M., Dobrišek, S., & Robnik-Šikonja, M. (2019). Razpoznavanje slovenskega govora z metodami globokih nevronskih mrež. Uporabna Informatika, 27(3). Pridobljeno od https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/53