Čuček, T., Šumak, B., & Pušnik, M. (2019). Analiza orodij za podporo optimizacij procesov. Uporabna Informatika, 27(3). Pridobljeno od https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/50