Krhač, E., Urh, B., & Roblek, M. (2018). Odkrivanje znanja iz podatkov z orodjem Orange za napredno nastavitev oskrbovalnih politik. Uporabna Informatika, 26(2). Pridobljeno od https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/29