Stritar, G., & Jaklič, J. (2018). Vpliv organizacijske kulture na uspešnost uvajanja tehnologij Podjetje 2.0. Uporabna Informatika, 26(2). Pridobljeno od https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/28