Prešern, M., & Veršič, A. (2018). Odpiranje podatkov javnega sektorja in omogočanje njihove ponovne uporabe. Uporabna Informatika, 26(1), 8. Pridobljeno od https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/22