Polančič, G., & Kocbek Bule, M. (2022). Stanje in trendi na področju rudarjenja procesov. porabna nformatika, 30(1). https://doi.org/10.31449/upinf.vol30.num1.162