Kljun, M., Teršek, M., & Žitnik, S. (2022). Pomenska analiza kategorij sovražnega govora v obstoječih označenih korpusih. porabna nformatika, 30(1). https://doi.org/10.31449/upinf.vol30.num1.151