Papič, A., Kononenko, I., & Bosnić, Z. (2021). Pozitivno in neoznačeno učenje z generativnimi nasprotniškimi mrežami. porabna nformatika, 29(3). ridobljeno s https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/146