Fujs, D., Vrhovec, S., & Vavpotič, D. (2021). Kategorizacija uporabnikov na podlagi njihovega z informacijsko varnostjo povezanega znanja, stališč in vedenja: pilotna študija. porabna nformatika, 29(3). ridobljeno s https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/137