Štepec, D., & Skočaj, D. (2021). Nenadzorovana detekcija rakavih regij v histoloških slikah s pomočjo preslikav slika-v-sliko. porabna nformatika, 29(4). https://doi.org/10.31449/upinf.136