Puc, K., Schlamberger, N., Batagelj, V., Turk, T., & Kanič, I. (2021). Pogovor sodelavcev ob 20-letnici Islovarja. porabna nformatika, 29(2). ridobljeno s https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/135