Mihelič, J., & Ferle, M. (2021). Računalniška emulacija kot strategija digitalnega ohranjanja računalniških sistemov in programske opreme. porabna nformatika, 29(4). https://doi.org/10.31449/upinf.vol29.num4.133