Puc, K. (2021). Iz Islovarja. porabna nformatika, 29(1). ridobljeno s https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/132