Groznik, V., & Sadikov, A. (2021). Analiza gibanja oči med branjem pri bolnikih z različnimi stopnjami kognitivnega upada. porabna nformatika, 29(3). https://doi.org/10.31449/upinf.vol29.num3.131