Košak Babuder, M., Korun, B., Štarkl, E., Nenadović, G., Boben, D., Stanković, E., Jakop, S., Vranješ, L., Javornik, K., & Žabkar, J. (2021). Računalniško podprto prepoznavanje zgodnjih znakov disleksije. porabna nformatika, 29(2). ridobljeno s https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/128