Karakatič, S., & Osrajnik, E. (2021). Temni vzorci na slovenskih spletnih straneh. porabna nformatika, 29(2). ridobljeno s https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/127