Pavlič, L., & Četina, L. (2021). Pomen uporabe arhitekturnih načrtovalskih vzorcev pri razvoju mobilnih aplikacij. porabna nformatika, 29(3). ridobljeno s https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/126