Puc, K. (2020). Iz Islovarja. porabna nformatika, 28(4). ridobljeno s https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/124