Bevčič, M., & Rugelj, J. (2021). Coding4Girls - pristop za učenje programiranja s snovanjem iger. Uporabna Informatika, 29(1). Pridobljeno od https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/123