Groznik, V. (2020). Digitalizacija in prilagoditev psihološkega testa za uporabo s sistemom za spremljanje očesnih gibov. porabna nformatika, 28(4). ridobljeno s https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/116