Vitek, M., Rot, P., Štruc, V., & Peer, P. (2020). Poglobljen pogled v beločnično biometrijo: Nova podatkovna množica in študija pristopov in kovariatov v razpoznavi. Uporabna Informatika, 28(4). Pridobljeno od https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/105