Lesar, Žiga, & Marolt, M. (2020). Interaktivna vizualizacija gosto poseljenih volumnov. porabna nformatika, 28(3). ridobljeno s https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/104