Mihelic, A., Vrhovec, S. L., & Hovelja, T. (2020). Sistemati─Źni pregled literature agilnih in vitkih pristopov k razvoju varne programske opreme. porabna nformatika, 28(3). ridobljeno s https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/102