Robas, J., & Lavbič, D. (2018). Poizvedovanje po povezanih podatkih s porazdelitvijo dela med strežnikom in odjemalcem. porabna nformatika, 26(2). ridobljeno s https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/1