Robas, J., & Lavbič, D. (2018). Poizvedovanje po povezanih podatkih s porazdelitvijo dela med strežnikom in odjemalcem. Uporabna Informatika, 26(2). Pridobljeno od https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/1