(1)
Borovič, M.; Majninger, S.; Dugonik, J.; Ferme, M.; Ojsteršek, M. A Hibridni Pristop Za Priporočanje Vrstilcev Univerzalne Decimalne Klasifikacije. Uporabna informatika 2020, 28.