(1)
Bavec, C. Analiza Digitalne Preobrazbe Slovenije V EU Okolju. Uporabna informatika 2019, 27.