(1)
Žerovnik Mekuč, M.; Bohak, C.; Romih, R.; Hudoklin, S.; Marolt, M. Avtomatska Segmentacija Celičnih Predelkov V Volumetričnih Podatkih, Pridobljenih Z Elektronskim Mikroskopom. Uporabna informatika 2019, 27.