(1)
Ulčar, M.; Dobrišek, S.; Robnik-Šikonja, M. Razpoznavanje Slovenskega Govora Z Metodami Globokih Nevronskih Mrež. Uporabna informatika 2019, 27.