(1)
Tričkovič Rifelj, I. Uvajanje Semantične Interoperabilnosti V Javni Upravi. Uporabna informatika 2019, 27.