(1)
Stritar, G.; Jaklič, J. Vpliv Organizacijske Kulture Na Uspešnost Uvajanja Tehnologij Podjetje 2.0. Uporabna informatika 2018, 26.