(1)
Kljun, M.; Teršek, M.; Žitnik, S. omenska naliza ategorij sovražnega ovora obstoječih označenih orpusih. UI 2022, 30.