(1)
Mihelič, J.; Ferle, M. Računalniška mulacija ot trategija igitalnega hranjanja računalniških istemov in rogramske preme. UI 2021, 29.