(1)
Pavlič, L.; Četina, L. omen porabe rhitekturnih načrtovalskih zorcev ri azvoju obilnih plikacij. UI 2021, 29.