(1)
Kavčič, A.; Boh Podgornik, B.; Bohak, C.; Depolli Steiner, K.; Gril, A.; Hladnik, A.; Klopčič, V.; Komidar, L.; Lesar, Žiga; Marolt, M.; Pečjak, S.; Pesek, M.; Pirc, T.; Podlesek, A.; Puklek Levpušček, M.; Peklaj, C. E-Učno Okolje Z Oporami Za Samoregulacijo Učenja. Uporabna informatika 2021, 29.