(1)
Kocbek Bule, M. Znanjski Delavci in Notacija CMMN. Uporabna informatika 2020, 28.