(1)
Vitek, M.; Rot, P.; Štruc, V.; Peer, P. Poglobljen Pogled V Beločnično Biometrijo: Nova Podatkovna Množica in študija Pristopov in Kovariatov V Razpoznavi. Uporabna informatika 2020, 28.